מבוא 1 £ כוחות משיכה ודחייה ביו מטענים חשמליים 3 ניסוי . 2 הכרת ספק כוח ורב-מודד ך ניסוי 3 תלות התנגדותם של מוליכים בפרמטרים שונים 13 ניסו י . 4 הכרת סוגי נגדים , קודי סימון ומדידת התנגדות ך 1 . 5 ? JO'J מדידת אופייני התנגדות של נ גדים , נורת להט ודי ודה 25 ניסוי . 6 השפעת הטמפרטורה על התנגדות תייליס , נ גדים ותרמיסטורים 30 ניסו י ך . בדיקת חוקי קירכהוף במעגלי זרם ישר 34 ניסו י . 8 מדידת התנגדות של מעגלים חשמליים והשימוש בנגד משתנה כמחלק מתח 40 ניסוי 9 השפעת מכשירי מדידה על מדידות זרם ומתח במעגל חשמל י 43 ניסו י . 10 תכונות של מקורות מתח ; העברת הספק מרבי לעומס 58 ניסו י . 11 שיטות לפתרון מעגלים 66 ניסוי . 12 חוק קולון ( ניסוי רשות ) 4 ך ניסוי 13 מיפוי קווים שוו י -פוטנציאל וקווי השדה החשמלי ( נ י ס ו י רשות ) 80 ניסוי . 14 הכרת סוגי קבלים וקודי סימון , ומדידת קיבול 88 ניסוי 15 טעי נה ו פריקה של קבל 99 ניסו י . 16 מדידת האנרגיה האגורה בקבל 105  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית