משרד החינוך והתרבות האגף למדע ולטכנולוגיה המרכז 7 טכ 13 ל 1 גיה חינוכית ( מט"ח ) הסוכנות היהודית לא" המחלקה להתחדשות ופיתוח האוניברסיטה הפתוחה ביח-הספר לטכנולוגיה משרד החתוך והתרבות האגף למדע ולטכנולוגיה הסוכנות היהודית לא"י המחלקה להתחדשות ופיתוח  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית