שם ) שם גוף , שם עצם או שם פרטי ( + צריך / צריכה / צריכים / צריכות + שם פועל אני , אתה , הוא + צריך + שם פועל אני , את , היא + צריכה + שם פועל אנחנו , אתם , הם + צריכים + שם פועל אנחנו , אתן , הן + צריכות + שם פועל  אל הספר
נטע-מטח