הפרק הזה הוא פרק על קשרים . קשרים בין אדם לאדם , קשרים בין חיה לחיה וקשרים בין חיות לבני אדם . מה קושר אדם לאדם ? מה קושר אדם לחיה ? איך אנשים מתקשרים ? איך חיות מתקשרות ? מהם ההבדלים בין תקשורת במחשב או בטלפון לבין תקשורת פנים אל פנים ? איך ולמה אנשים קשורים זה לזה ? איך אנשים מחליטים אם להתקשר לאנשים אחרים בטלפון , במייל , במסרון או בדרך אחרת ?  אל הספר
נטע-מטח