הווה : יש / אין + שם עצם בזכר , בנקבה , ביחיד או ברבים ( לא ( היה + שם עצם ( , 'ז ) 'י היה פה חלון קטן . ( לא ( הייתה + שם עצם ( , 'נ ) 'י בצד היתה דלת . ( לא ( היו + שם עצם ( , 'ז ) 'ר פה היו חדרים . ( לא ( היו + שם עצם ( , 'נ ) 'ר בקומה הזאת לא היו חיות .  אל הספר
נטע-מטח