יש שלושה זמנים – עבר , הווה , עתיד . אנחנו חיים את ההווה , זוכרים את העבר וחושבים על העתיד . למה לזכור את העבר ? למה לחשוב על העתיד ? מה הקשר של העבר לעתיד ? איך אנחנו זוכרים את העבר ? אילו חפצים אנחנו שומרים מן העבר ? למה אנשים שומרים חפצים מן העבר , צילומים ישנים , ספרים ויומנים ?  אל הספר
נטע-מטח