לתרגול נטיית הפועל בשלושת הזמנים , עברו לפעילויות מתוקשבות באתר : . 1 זיהוי זמן . 3 הפקת הפועל . 5 זיהוי בניין . 2 זיהוי גוף . 4 המרה בין זמנים . 6 פעילות מסכמת  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית