| מאמר למילה " מפה" בעברית יש שתי משמעויות : משמעות אחת היא ציור קטן עם הרבה מידע על מקום גדול . המשמעות השנייה היא בד גדול על השולחן . מאות שנים מציירים מפות . יש מפות של ארצות וערים , של הרים וימים , של פרקים ומוזיאונים , של רחובות ושל דרכים . המפות עוזרות לאנשים להכיר את המקום , והן גם מסבירות איך למצוא מקום בעיר , בארץ או בעולם הגדול . יש גם מפות לשולחן . יש מפות מבד או מנייר . הן מכסות את כל השולחן ועוזרות לשמור על השולחן . האם יש קשר בין שתי המשמעויות של המילה "מפה ? " היום יש מפות גדולות מאוד של מקומות . אם המפה של המקום גדולה כמו המקום , היא כאילו מכסה את כל המקום , ואז אנחנו כבר לא רואים את המקום . כמו במפה לשולחן : אם אנחנו שמים על השולחן מפה גדולה , היא מכסה את כל השולחן , ואנחנו כבר לא רואים את השולחן . על פי : דויד הד , "על משל המפה של בורחס , " משקפיים , גיליון , 27 אוקטובר , 1996 . 1 מהי מפה טובה לשולחן , ומהי מפה טובה של מקום ? מהי מפה לא טובה לשולחן , ומהי מפה לא טובה של מקום ? . 2 למילה "מפה" יש שתי משמעויות : ציור קטן של מקום גדול , וגם : בד לשים על השולחן . אנחנו יכ...  אל הספר
נטע-מטח