| מאמר | עברית כותבים מימין לשמאל , ואנגלית כותבים משמאל לימין . למה ? האותיות העבריות " נולדו" מהאלף-בית האשורי , והאותיות באנגלית נולדו מהאלף-בית הלטיני . לפני אלפי שנים האנשים באשור ובבבל לא כתבו על נייר . הם כתבו את האותיות על לוחות של 5 אבן . לא היה קל לכתוב על לוח מאבן . הלוחות היו קשים , והאנשים עבדו על כל אות לאט . לכן באלף-בית האשורי , ואחר כך באלף-בית העברי , האותיות היו ישרות ומרובעות . האנשים עבדו ביד ימין , היד החזקה , וכתבו את האותיות מימין 10 לשמאל , כי כך קל יותר לכתוב על האבן . אחר כך האלף-בית עבר ליוון ולרומא . שם אנשים כתבו בעט על נייר . העט " רץ" על הנייר , ולכן האותיות באלף-בית הרומי-לטיני היו עגולות . אם אנחנו כותבים מימין לשמאל ביד ימין , היד יכולה 15 למחוק את הצבע של האותיות על הנייר . לכן אנשים התחילו לכתוב על נייר משמאל לימין .  אל הספר
נטע-מטח