| סוגיה מן המשנה שניים אוחזין בטלית . זה אומר : "אני מצאתיה , " וזה אומר : "אני מצאתיה ; " זה אומר : " כולה שלי , " וזה אומר : "כולה שלי . " זה יישבע שאין לו בה פחות מחציה , וזה יישבע שאין לו בה פחות מחציה – ויחלוקו . ( בבא מציעא , דף ב , ע"א ) . 2 מנהל בית ספר מצא תיק בבית הספר . שני תלמידים באים למנהל . כל אחד אומר שהתיק שלו ונותן סימנים . המחיזו את השיחה בין שני התלמידים לבין המנהל בצורה דומה לשיחה על הטלית .  אל הספר
נטע-מטח