| ניסוי סטרופ הפסיכולוג סטרופ רצה לבדוק איך אנשים קוראים מילים . הוא עשה ניסוי . הוא נתן לאנשים לקרוא שלוש קבוצות של שמות של צבעים , צבע אחרי צבע . הקשיבו לשיחה של פסיכולוג עם אנשים בזמן הניסוי . . 1 לפי הניסוי , איזו קבוצה של מילים אנשים קוראים מהר יותר ? . 2 מה אתם חושבים : למה אנשים קוראים את הקבוצה הזאת מהר יותר ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית