ספור מפי יהודי טורקיה לפני שנים רבות חי בירושלים איש אחד , ברוך שמו . עור היה ברוך ועני מרוד . גם ילדים לא היו לו , והוא ואשתו היו עצובים מאוד . אבל האל הטוב חס על ברוך וחנן אותו בשכל טוב ובלב טוב , ובעיר מגוריו ידעו הכל שברוך הוא איש חכם , אוהב אדם , ומאמין באלקים . יום-יום התפלל ברוך לאלקים וקוה כי אשתו והוא יזכו לימים טובים . והנה הגיעו ימות האביב והתקרב חג הפסח . לקראת סעודת החג התמלא האויר בריחות ערבים של תבשילי הפסח . רק בביתו של ברוך לא בערה האש בתנור ; לברוך ולאשתו לא היה כסף לסעודת החג . ברוך התפלל לאלקים בלב כבד , ספר לו כי אין בכיסיו מטבעות כדי לקנות את צרכי הסעודה ובקש את עזרתו . שמע הקדוש ברוך הוא את תפלתו של ברוך . יום לפני חג הפסח נשמעה נקישה בדלת הבית . בפתח עמד איש שעיניו מאירות וזקנו צחור . " אליהו הנביא אני " , אמר האיש . " אלקים שמע את תפלתך ושלח אותי לעזר לך . יכול אתה לבקש בקשה אחת , ובקשתך תתמלא " . " ימי קשים ובקשות רבות לי וכלן חשובות . האוכל לבקש שלוש בקשות " ? " יכול אתה לבקש רק בקשה אחת " , חזר אליהו ואמר . " ואולי תעניק לי שתי בקשות " ? שאל ברוך בתחנה . " א...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית