כתבו כמו בדגמה . מה חסר במלה ? השלימו לו , נו , ס , מו , רו , ק , שו , דו . השלימו הוא או היא . או רִ ית המורה של הכתה . מושיק המד רִ יך של הכתה . הודיה התאומה של מו רִ יה . שלומי חבר טוב של שחר . ברק שחקן כדו רֶ גל מצטין . קראו את המלים . צירו לפי ההוראות : פרח מעל מו לב מעל קו  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית