כתבו כמו בדגמה . מה שומעים במלה ? הקיפו . מה חסר במלה ? השלימו דו , רו , חו , תו , פו .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית