/ אברהם שרון תפלה היא חלום , תפלה היא משאלה תפלה היא פיוס , תפלה היא התחלה . תפלה היא בקשה , תפלה היא נתינה תפלה היא מעשה , תפלה היא מתנה . מתוך הספר לפתוח שער לשיר ולסיפור , התשס"א , משרד החינוך , אגף ת"ל , הוצאת מעלות איזו היא עבודה שהיא בלב ? הוי אומר : זו תפלה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית