ה

השלימו כמו בדגמה . תמר ראתה ארנב . הארנ ב שתה . הילדה הארנב ברק ראה ילדה . ישבה . הילדה הבננה נדב ראה נחש . ברח . הנחש הדבש אילה ראתה רקדנית . רקדה . הארנק רַ קדנית .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית