ל

אבא נתן יד לתמר . השלימו לפי הציור . תמר נתנה יד אבא . השלימו לפי הציור .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית