ח ח ח איפה שומעים ח ? צבעו כמו בדגמה . מה מתחיל ב-ח ? כתבו .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית