י י איפה שומעים י ? צבעו כמו בדגמה . מה מתחיל ב-י ? כתבו כמו בדגמה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית