ברק קם תמר קמה כתבו את המלים . מי קם ? מי קמה ? כתבו כמו בדגמה . איפה כתוב מה ? הקיפו כמו בדגמה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית