ביצוע בהדמיה בניסוי הזה נדמה פריקה וטעינה מחזורית של קבל , ונצפה בתלות של המתח והזרם בזמן בטעינה ובפריקה בעזרת משקף התנודות שבתוכנת ההדמיה . השימוש במשקף התנודות מקל על ביצוע הניסוי : אין צורך בשעון עצר , וסרטוט הגרף של תלות הזרם בזמן נעשה על-ידי משקף התנודות . רקע עיוני אפשר לטעון ולפרוק קבל על-ידי חיבורו , דרך נגד , למחולל גלים , היוצר מתח המשתנה בצורה ריבועית בתלות בזמן , כפי שמופיע באיור . 14 . 1 צורת המתח היא מחזורית - היא חוזרת על עצמה מדי זמן קבוע . משך הזמן של מחזור אחד נקרא זמן מחזור , ומסמנים אותו באות . T השימוש במחולל גל ריבועי מאפשר לדמות את פעולתו של המפסק המחליף שמחובר במעגל הטעינה והפריקה של הקבל - במצב אחד , למקור מתח , E ובמצב האחר - לארקה , כפי שראינו בניסוי . 13 כאשר מתח המוצא של המחולל הוא - E הקבל נטען למתח הזה . כאשר מוצא המחולל הוא , 0 הקבל פורק את מטענו , וחוזר חלילה . למחולל שבתוכנת ההדמיה יש מאפיינים שאפשר לשנותם . שניים מן המאפיינים שאפשר לשנות הם המתח המרבי וזמן המחזור . בניסוי שנדמה , החלק מזמן המחזור שבו המתח של מוצא המחולל E הוא ארוך מספיק כדי לאפשר את ט...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית