ביצוע בהדמיה משפט תבנין "פועל" על מעגלים ליניאריים . מעגלים חשמליים ליניאריים הם מעגלים המורכבים מרכיבים שאופיין המתח-זרם שלהם הוא קו ישר . נניח כי נתון לנו מעגל ליניארי . כדי להשתמש במשפט תבנין , ממירים חלק של המעגל , הכולל מקורות , במקור מתח ובנגד המחובר בטור למקור המתח . אפשר להציג את הצרכנים המחוברים אל מקורות המתח במעגל כהתנגדות אחת שקולה . ההמרה מקלה את תהליך הפתרון של המעגל החשמלי . שיטת תבנין מאפשרת לייצג כל מעגל חשמלי כמעגל חשמלי הבנוי ממקור מתח יחיד ושני נגדים המחוברים אליו בטור : אחד המייצג את ההתנגדות הפנימית של המקור , והאחר - את נגד העומס המחובר למעגל . רקע עיוני הרקע העיוני לניסוי הזה מופיע ברקע העיוני לניסוי . 11 מעגל הניסוי מוצג באיור . 12 . 1 הנגד R ישמש נגד עומס R - נשתמש במשפט תבנין , כדי למצוא את הזרם בנגד העומס , L 3 ונשווה את הזרם שמדדנו במעגל השקול תבניןלזרם שמדדנו במעגל המקורי . באיור 12 . 2 מוצג מעגל שקול תבנין , המורכב ממקור מתח תבנין , , U התנגדות תבנין , , R ^ Th ונגד עומס , . R הזרם בעומס מסומן 1-ב ומתח העומס - ב-ס . L ההספק הנוצר במקור תבנין שבאיור 12 . 2...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית