ביצוע ברכיבים ממשיים כאשר רוצים לחשב את הזרם או המתח על רכיב מסוים במעגל , בלי לפתור את המעגל כולו , אפשר להשתמש במשפט תבנין . בניסוי הזה נחשב , בשיטת תבנץ , מהו הזרם העובר דרך אחד מן הנגדים במעגל הניסוי . רקע עיוני שימוש במשפט תבניו לפי משפט תבנין , אפשר להציג כל חלק של מעגל חשמלי , המכיל כמה נגדים ומקור אחד לפחות , על-ידי מעגל שקול , מעגל תבנין , המורכב ממקור מתח u ( חסר התנגדות , ( שאליו Th מחוברת בטור התנגדות . J ? אל המעגל השקול הזה מחברים את הנגד שרוצים לחשב את n הזרם הזורם בו , או את המתח עליו . נסמן את ה נגד הזה ^ -ב ( איור . ( 11 . 1 מתח תבנין , , u הוא המתח בין הנקודות B-7 A במעגל הפתוח ( המעגל החשמלי שהרכיב R נותק ממנו , המוצג איור . ( 11 . 2 L התנגדות תבנין , , R היא ההתנגדות השקולה של המעגל בין הנקודות B-1 A ( איור , ( 11 . 3 ^ כאשר כל מקורות המתח במעגל מקוצרים .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית