בניסוי נפעיל מעגל חשמלי דו-חוגי , הכולל נורות ומנועים . בניסוי נתייחס להתקנים האלה כאל נגדים . נערוך ניסוי איכותי : לא נשתמש במדי-זרם למדידת הזרם , ולא נמדוד את עוצמת האור של כל אחת מן הנורות , אלא רק נעריך אותה , ועל-פי ההערכה הזאת נעריך את עוצמת הזרם במעגל . באחד ממעגלי הניסוי מחוברים מנועים . מנוע לזרם ישר הוא התקן חשמלי הבנוי , בין השאר , מסלילים מוליכים . לשם יצירת סיבוב במנוע דרוש מגנט . למנוע שבניסוי מגנטים קבועים . הספקת מתח ישר להדקי המנוע גורמת לסיבוב של ציר המנוע . כאשר הופכים את הקוטביות של המתח המזין את המנוע , מתהפך כיוון הזרימה של המתח במנוע , וכתוצאה מזה מתהפך גם כיוון הסיבוב של המנוע . בניסוי נבדוק את השינוי בכיוון הזרם במנועים כתוצאה משינויים שנבצע במעגל על-ידי מגע אצבע בציר הסיבוב של המנוע . תחילה נפתור את מעגל הניסוי . רקע עיוני שיטו ? זרמי החתים בשיטת זרמי החוגים מחלקים את המעגל למספר חוגים , ולכל חוג משייכים זרם מסוים ( זרם החוג . ( נתבונן במעגל המוצג באיור . 10 . 1 באיור סומנו שני זרמי חוגים : cm / , הזרם ן 1 זורם בחוג הסגור השמאלי , והזרם 1 זורם בחוג הסגור הימני...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית