ביצוע בהדמיה עד כה למדנו לפתור מעגלים הכוללים מקור מתח יחיד . עשינו זאת על-ידי כך שזיהינו חיבורים בטור ובמקביל , ומצאנו את ההתנגדות השקולה של כל חיבור . כדי לפתור מעגלים הכוללים כמה מקורות מתח וכמה חוגים , נצטרך להשתמש בשיטות אחרות לפתרון מעגלים . שתיים מן השיטות המקובלות לפתרון מעגלים מורכבים הן שיטת תבנין ושיטת זרמי החוגים . בניסוי שלפנינו נתרגל את שיטת זרמי החוגים לפתרון מעגלים חשמליים בעזרת תוכנת הדמיה . רקע עיוני שיטת זרמי החוגים בשיטת זרמי החוגים מחלקים את המעגל החשמלי לכמה חוגים , ולכל חוג משייכים זרם מסוים ( זרם החוג . ( באיור 9 . 1 מוצג מעגל המחולק לשני חוגים . באיור סומנו שני זרמי חוגים ו cni 1 ; הזרם 1 , זורם בחוג הסגור , ABGFA והזרם 12 זורם בחוג הסגור . BCDGB ליד הנגדים סומנו המתחים עליהם . כיווני המתחים נקבעו בהתאם לכיוון זרם החוג המתאים . בנגד R 2 "זורמים" שני זרמי חוגים , ולפיכך מסומנים עליו שני ( 2 ) ( 1 ) ( Z 2 ) ז מתחים U " ו- ' " . U U מסמל את המתח על הנגד , R 2 הנובע מן הזרם , 1 ו- U' , "' 1 2 2 2 מסמל את המתח על הנגד , R הנובע מן הזרם . 1 על-פי חוק המתחים של קירכהו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית