ביצוע ברכיבים מעשיים בניסוי נבדוק את קיום חוקי קירכהוף במעגל חשמלי נתון . הבנה של החוקים והיכולת להפעילם במעגל חשמלי כלשהו היא כלי הכרחי בניתוח של מעגלים חשמליים . רקע עיוני כאשר יש לפתור מעגלים חשמליים שיש בהם כמה מקורות מתח , או כמה חוגים , אי אפשר לעשות זאת בעזרת חוק אום בלבד . לשם כך ניעזר בשני חוקי קירכהוף . כשאנו פותרים מעגל - הכולל רק מקור מתח אחד , או רק חוג אחד - אנו משתמשים , למעשה , בחוקי קירכהוף . חוק הזרמים של קירכהוף חוק קירכהוף לזרמים קובע כי , סכום הזרמים הנכנסים לצומת במעגל חשמלי שווה לסכום הזרמים היוצאים מן הצומת הזה ( ראה איור . ( 7 . 1 במעגל החשמלי נוצר זרם כתוצאה מתנועה מכוונת של מטענים חשמליים . על-פי חוק קירכהוף , מספר המטענים החשמליים הנכנסים לצומת במעגל החשמלי בפרק זמן נתון , שווה למספר המטענים היוצאים מן הצומת בפרק הזמן הזה , אין מטענים שנוצרים בצומת , ואין מטענים שמצטברים בו . חוק קירכהוף מבוסס על חוק שימור המטען , הקובע כי ומטען אינו נוצר מעצמו ואינו נעלם מעצמו . הנקודה A באיור 7 . 1 היא צומת במעגל חשמלי . החצים מייצגים זרמים הנכנסים לצומת וזרמים היוצאים ממנ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית