ביצוע בהדמיה במעגל נגדים מעורב , כמה מן הנגדים מחוברים בחיבור טורי , וכמה - בחיבור מקבילי . בניסוי הזה נמדוד את ההתנגדות השקולה של המעגל באמצעות רב-מודד , וגם נחשב אותה , לאחר שנמדוד את המתחים והזרמים בכל אחד מן הנגדים במעגל . לבסוף , נשווה את תוצאת המדידה לתוצאת החישוב . רקע עיוני חישוב ההתנגדות השקולה של מעגל נגדים מעורנ החישוב של ההתנגדות השקולה של מעגל נגדים מעורב נעשה בשלבים . בכל שלב מחשבים את ההתנגדות השקולה של קבוצת נגדים סמוכים המחוברים ביניהם באותו סוג של חיבור , חיבור טורי או חיבור מקבילי , ומבטאים את ההתנגדות של כל קבוצה כהתנגדות של נגד שקול יחיד . ממשיכים כך עד אשר כל הנגדים במעגל מיוצגים על ידי נגד יחיד שהתנגדותו שקולה להתנגדות של המעגל כולו . באיור 6 . 1 מוצג המעגל המעורב שעליו נבצע את הניסוי . אפשר לבצע את הניסוי בעזרת ציוד בדיקה ממשי , או בהדמיה . ההנחיות המובאות כאן הן לביצוע הניסוי בתוכנת ההדמיה , EWB שהצגנו לראשונה בניסוי . 4 תחילה נחשב , באמצעות המשוואה , ( 6-1 ) את ההתנגדות השקולה של הנגדים R ו- ^ 5 3 המחוברים ביניהם בחיבור מקבילי : באיור 6 . 2 מוצג מעגל הניסוי לא...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית