בניסוי נמדוד את התנגדותם של ארבעה נגדים המחוברים ביניהם , תחילה בחיבור טורי , ובהמשך - בחיבור מקבילי . נבצע את המדידה בשתי דרכים / בעזרת מד התנגדות ובשיטת זרם-מתח . הניסויים והמדידות יבוצעו ברכיבים ממשיים ובהדמיה . רקע עיוני חיבור טורי מאפשר לקבל מתח הקטן ממתח המקור , כך אפשר להתאים את המתח למתח שהצרכן דורש , או לחלק את המתח בין כמה צרכנים . חיבור טורי עלול לגרוס לתקלות במעגל , מכיוון שאם אחד הצרכנים בחיבור הטורי ניתק - נפסקת הספקת החשמל לשאר הצרכנים במעגל . החיבור הטורי שימושי בתוך מכשירים אלקטרוניים ומכשירים חשמליים , ואינו קיים כלל במעגלים להספקת חשמל לצרכנים . הדרך הנפוצה לחיבור צרכני חשמל היא בחיבור מקבילי . אחד היתרונות של החיבור המקבילי הוא חוסר התלות של צרכן אחד במצבו של צרכן אחר . אם צרכן כלשהו מתקלקל , וחל בו נתק , ההשפעה על פעולתם של הצרכנים האחרים מועטה ביותר . מטרות הניסוי . 1 זיהוי ההתנגדות של נגדים ומדידת התנגדותם של ארבעה נגדים ; השוואה בין ערך ההתנגדות הנקוב על הנגד להתנגדותו הנמדדת על-ידי מד התנגדות . . 2 מדידת ההתנגדות השקולה של נגדים המחוברים בטור ונגדים המחוברים במ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית