החלק הראשון של הניסוי הזה יוקדש להכרת תוכנת ההדמיה ( סימולציה ) , EWB שתשמש אותנו בכמה מן הניסויים . אפשר להשתמש גם בתוכנות הדמיה אחרות , כגון , Circuit Maker שתכונותיהן דומות לאלה של התוכנה . EWB בניסוי נבצע , בעזרת התוכנה , הדמיה של הרכבה של מעגלים חשמליים ואלקטרוניים בסיסים במהירות ובנוחות , ונבדוק את התנהגות המעגלים שנרכיב באמצעות מכשירי המדידה שבתוכנה . בנייה של מעגל חשמלי בתוכנת ההדמיה היא בעצם סרטוט בלבד , שהתוכנה מתייחסת אליו כאילו היה אמיתי . עם זאת , אין זה נכון להסתמך באופן בלעדי על מדידות שהתקבלו בניסויים שבוצעו באמצעות תוכנות הדמיה , כי יש תוכנות הדמיה שאינן מדמות את כל התכונות של הרכיבים האמיתיים . לכן , כאשר משתמשים בתוכנת הדמיה לתכנון של מערכת חשמליות , יש להרכיב אב-טיפוס אחד , לפחות , של המערכת מרכיבים אמיתיים , לפני שעוברים לייצור . מטרות הניסוי . 1 הכרת סביבת העבודה בתוכנת ההדמיה . . 2 הרכבת מעגל חשמלי לדוגמה . . 3 הדגמה וביצוע של מדידות באמצעות המכשירים שבתוכנת ההדמיה . מהלך הניסוי כניסה לתוכנה ולמשטח העבודה . 1 הצב את מצביע העכבר על צלמית התוכנה EWB ולחץ לחיצה כפול...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית