בניסוי הזה נמדוד את המתח ואת הזרם ברכיבים שונים בעלי שני הדקים , ונציג בצורה גרפית את הקשר הזה . התיאור הגרפי של הקשר בין המתח ובין הזרם ברכיב נקרא אופיין ההתנגדות של הרכיב . בניסוי נבדוק , בין השאר , אם שינויי מתח או שינויי זרם משפיעים על ההתנגדות של רכיבים שונים . מתוך התיאור הגרפי שנקבל , נקבע את סוג הרכיב . רקע עיוני הגרף המתאר את הקשר שבין המתח ובין הזרם ברכיב בעל זוג הדקים , שונה מרכיב לרכיב , ואופייני לסוג הרכיב . הגרף המתאר את הקשר בין המתח השורר בנגד ובין הזרם העובר דרכו נקרא אופיין התנגדות . נגד שאופיין ההתנגדות שלו הוא ישר העובר דרך הראשית נקרא נגד בעל התנגדות קבועה , או נגד לינארי . נגד כזה מציית לחוק אום . הערך של שיפוע הישר באופיין מבטא את שיעור ההתנגדות של הנגד . באיור 3 . 1 מוצג אופיין ההתנגדות של נגד המציית לחוק אום . רכיב שאופיין ההתנגדות שלו אינו קו ישר , נקרא רכיב לא-ליניארי . דיודה , נורה ונגד תלוי-אור ( LDR ) הם רכיבים לא-לינאריים . בניסוי נחקור את אופייני ההתנגדות שלהם . מטרות הניסוי . 1 חקירת אופיין התנגדות של נגד פחם . . 2 בדיקת ההשפעה של שינוי קוטביות המתח המח...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית