לתילים המוליכים את האנרגיה החשמלית מתחנת-הכוח אל הבתים והמפעלים ברחבי הארץ יש התנגדות חשמלית , הגורמת לבזבוז של אנרגיה . כדי להקטין את בזבוז האנרגיה , חברת החשמל משתמשת , בין השאר , במוליכי חשמל בעלי התנגדות נמוכה ביותר . לעומת זאת , במכשירים חשמליים רבים , התנגדות היא דבר הכרחי . בתנורים ובדודים חשמליים , למשל , יש גוף חימום . עם חיבור התנור , או הדוד , למתח חשמלי , נוצר בגוף החימום החום הדרוש לחימום . בניסוי שאנחנו עומדים לערוך נכיר סוגים שונים של נגדים , וביניהם גם שני סוגים של נגדים משתנים , ונלמד לזהות תכונות של נגדים . בסוף הניסוי נלמד שתי שיטות למדידת התנגדות . רקע עיוני סוגי נגדים נסקור מספר סוגי נגדים , המשמשים במעגלים חשמליים ובמעגלים אלקטרוניים . נגד סליל \ נגדים סליליים שימושיים בייצור של גופי חימום בתנורים לחימום הבית ובדודים לחימום מים . נגד סליל נקרא כך כי הוא בנוי בצורה של סליל לולייני ארוך . נגדי סליל מיוצרים מחומרים בעלי התנגדות סגולית גבוהה , יחסית להתנגדות הסגולית של תילים מוליכים העשויים נחושת . באיור 2 . 2 מוצגים נגדי סליל בגדולים שונים . המאפיינים של נגד סליל : ה...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית