המרכז לטכנולוגיה חינוכית בית הספר לטכנולוגיה של האוניברסיטה הפתוחה משרד החינוך המינהל למדע ולטכנולוגיה מערכות חשמל תורת החשמל ניסויי מעבדה לכיתה י' מהדורת ניסוי  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית