ק ניתן לייצג בקירוב עקומה תלת ממדית כללית , כפוליגון . ס אפשר לייצג פוליגון במסד הנתונים הגיאומטרי באמצעות שתי רשומות : רשומת הפוליגון ורשומת טבלת הקדקודים שלו . ם יתרונו העיקרי של הפוליגון הוא פשטותו . ם חסרונותיו העיקריים של הפוליגון הם נפח האחסון הגדול שהוא דורש , היותו קירוב בלבד לעקומה , והעובדה שכל שינוי בעקומה מחייב מיקום מחדש של קדקודים רבים . 8 0 ספליין היא משפחה של פונקציות , שתיאורן הגרפי חלק ורציף . ם יש עקומות 8 ספליין המבצעות אינטרפולציה של נקודות נתונות , ויש עקומות 8 ספליין המבצעות אינטרפולציה של נקודות הקצה וקירוב של נקודות הביניים . בעקומות מהסוג השני משתמשים ביישומים של עיצוב , ומגדירים אותן באמצעות מספר מצומצם של נקודות בקרה . ם עקומת 8 ספליין המשמשת לעיצוב מתלכדת ומשיקה בקצותיה לפוליגון הבקרה . ם ניתן ליצור עקומות קירוב מסוג 8 ספליין באופן שהן יתחברו זו לזו בצורה רציפה וחלקה . תכונה זו מאפשרת למעצב לטפל בנפרד באזורים שונים של העקומה . ם ניתן ליצור עקומת קירוב סגורה מסוג 3 ספליין . אפשר לעשות זאת כך שהעקומה תיסגר בצורה רציפה אך לא חלקה , ואפשר לעשות זאת כך שהע...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

האוניברסיטה הפתוחה