הגופים הקיימים במציאות רבים ומגוונים והם תחומים על ידי משטחים בעלי צורות שונות . חלקם פשוטים , כמו כדור המורכב ממשטח סגור יחיד , וחלקם פשוטים פחות , כמו גליל המורכב משני משטחים שטוחים היוצרים את הבסיסים וממשטח מעוגל היוצר את דופן הגליל . אך קיימים גם גופים שצורתם מורכבת יותר , כמו מכוניות , מטוסים , שפופרת טלפון ועוד . בסעיף זה נראה כיצד ניתן לייצג משטחים כאלה במסד הנתונים . משטח המורכב מרשת מצולעים אחת הדרכים לתאר משטח כללי היא קירוב המשטח כקבוצת מצולעים מישוריים המחוברים זה לזה בצלעותיהם , בדומה לתיאור מקורב של עקומה כללית באמצעות פוליגון . גם כאן , כדי להגדיל את הדיוק , יש להגדיל את מספר המצולעים המקרבים את המשטח . הדגמים הממוחשבים שהובאו בפרק 1 באיור 1 . 2 עשויים ממשטחי מצולעים , והם מובאים שוב באיור . 4 . 23 כדי להגדיר משטח כזה , המערכת הגרפית צריכה לקבל כקלט את קואורדינטות הקדקודים של כל מצולע . טיפול ידני בקביעת הקואורדינטות של כל קדקוד ובהקלדתן כקלט הינו תהליך ארוך ומייגע , ומשום כך , כשהדבר אפשרי , מעדיפים להפיק את הקואורדינטות על ידי חישובים מתמטיים . עבור גופים הקיימים במציא...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

האוניברסיטה הפתוחה