אופי העבודה המבוצעת על ידי המשתמשים במערכת גרפית עשוי להיות שונה ממשתמש למשתמש וממערכת למערכת , ובהתאם לכך — גם האופן שבו המשתמש מגדיר למערכת הגרפית את העקומה הכללית שברצונו לסרטט . נבחן , למשל , סרטט מפות אשר צריך לסרטט קווי גובה על סמך נקודות שנמדדו בשטח . אם הנקודות נמדדו באופן מדויק , הסרטט מעוניין שהמערכת תסרטט עבורו קווי גובה העוברים דרך הנקודות שנמדדו , כמתואר באיור . 4 . 1 יצירת עקומה על פי נקודות הנמצאות על העקומה נקראת אינטרפולציה . אולם , במקרים רבים , וכעיקר כאשר הנקודות הנתונות הן נקודות מדודות , הנתונים עלולים להכיל שגיאה אקראית , כלומר כל נתון עלול לסטות מעט כלפי מעלה או מטה מן הערך המדויק . הסיבות לכך עשויות לנבוע משיטת המדידה , מאי דיוק של מכשירי המדידה וכדומה . חלק א של איור 4 . 2 מתאר עקומה כלשהי ורצף של נקודות שנמדדו לאורכה . נקודות אלה מכילות שגיאה אקראית , ולכן הן נמצאות מעל ומתחת לעקומה . נניח שעלינו לסרטט את העקומה על סמך המדידות הללו . אם נעשה זאת על ידי אינטרפולציה , כלומר על ידי העברת העקומה דרך כל הנקודות , נקבל את העקומה המתוארת בחלק ב של איור . 4 . 2 העקומ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

האוניברסיטה הפתוחה