עד כה עסקנו באופן שבו מיוצגות במחשב צורות גיאומטריות פשוטות . חלקן צורות בעלות אופי קווי , דוגמת קטעים ישרים ומעגלים , וחלקן צורות בעלות נפח , דוגמת תיבה , כדור , גליל וכדומה . אך במציאות קיימים גופים רבים , כמו הגופים המופיעים בתמונה , 6 בפרק , 1 שלא ניתן לתאר אותם באמצעות צורות אלה . כדי לתאר גופים בעלי אופי קווי , כגון כבל חשמלי או כביש מתפתל , יש להשתמש בעקומות חלקות , כלומר בעלות צורה 'זורמת' הנעדרת פינות חדות , ובעלות עקמומיות המשתנה לאורך העקומה . אנו נכנה עקומות אלה בשם עקומות כלליות . נפתח פרק זה בדיון בעקומות כלליות ובאופן שבו הן מיוצגות במערכות גרפיות . בהמשך הפרק נעסוק באופן שבו מיוצגים משטחים כלליים , כלומר משטחים שמידת קמירותם אינה קבועה , כמו המשטחים היוצרים את צורתה של מכונית ואת צורתו של התיון הנראה בתמונה 6 בפרק . 1 בדיון זה נראה , שלעקומות הכלליות חשיבות לא רק בייצוג צורות בעלות אופי קווי , אלא גם בכך שהן מהוות בסיס לייצוג משטחים כלליים .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

האוניברסיטה הפתוחה