עד כה עסקנו בעיקר ברשומות המרכיבות את מסד הנתונים . בסעיף זה נראה כיצד המבנה של הרשומות והקשרים ביניהן מאפשרים לבצע פעולות שונות . איתור רשומה שהמזהה שלה נתון זוהי פעולה בסיסית הנחוצה כמעט לכל פעולה על רשומה במסד הנתונים . כפי שראינו בסעיף , 3 . 1 מודול התוכנה המנהל את מסד הנתונים נעזר במדריך רשומות זהה לזה שהצגנו בטבלה 3 . 2 ובאיור . 3 . 6 מודול התוכנה מקבל ממדריך הרשומות את כתובת הרשומה המבוקשת והוא יכול לפנות אליה . למען הפשטות , בהמשך הדיון נתייחס לקבלת מזהה רשומה כאל איתור הרשומה , בלי לציין שוב כי הדבר נעשה באמצעות מדריך הרשומות . יצירת תיבה מקבילה לצירים בשיטת גבולות הגוף בחרנו בדוגמה זו , כי תיבה היא הגוף המורכב ביותר מבין הגופים שבהם עסקנו בסעיף הקודם ; מתוך יצירת התיבה , תוכל להסיק בקלות כיצד יש ליצור גופים אחרים . מודול התוכנה היוצר את התיבה במסד הנתונים מקבל את הקואורדינטות של כל שמונת הקדקודים של התיבה . נפרט את סדר הפעולות שהמודול מבצע . כדי להקל עליך לעקוב אחר הפעולות הללו , מומלץ שתעיין במקביל באיור . 3 . 20 . 1 יצירת רשומה מסוג תיבה בשיטת גבולות הגוף . . 2 יצירת שמונה ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

האוניברסיטה הפתוחה