בסעיף הקודם עמדנו על הקשר ההדוק שבין המודלים הגיאומטריים ובין שדות הרשומות המשמשות לייצוג הגופים הגיאומטריים . כפי שציינו , הרשומות הללו מכילות גם חלק כללי , בעל מבנה אחיד , ובו שדות נוספים הדרושים לצורך ביצוע פעולות שונות במערכת הגרפית . עם התפתחותן של המערכות הגרפיות , גדל מספרן של הפעולות והאפשרויות שהן מציעות , ולא אחת הדבר דורש הוספה של שדות לחלק הכללי של הרשומות . לא נוכל להציג במסגרת זו את כל האפשרויות , ונסתפק בהצגת אפשרות פשוטה למימוש , המתוארת באיור . 3 . 34 בפסקאות הבאות נבהיר את השימוש בכל אחד מהשדות שבאיור . לצורך הדיון בסעיף זה , נתייחס לגוף המתואר באיור . 3 . 35 הגוף הזה מורכב משני גלילים 1 A ) ( B ומחרוט ( C ) המוצבים זה על זה , ולרשומות המייצגות אותו במסד הנתונים הגיאומטרי . למען הפשטות , נדון ברשומות המייצגות את הגוף בשיטת מסגרת המוטות , אך נזכיר כי עיקר ענייננו בסעיף זה הוא החלק הכללי של הרשומות , והדברים האמורים לגביו נכונים גם לשיטות הייצוג האחרות . איור 3 . 36 מתאר את מסד הנתונים הגיאומטרי שבאמצעותו מיוצג הגוף שבאיור . 3 . 35 בסעיף זה נדון בעיקר בחלק הכללי של הר...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

האוניברסיטה הפתוחה