בפרק 2 הראינו , כי בשיטת גבולות הגוף , מייצגים גוף תלת ממדי לא רק באמצעות מקצועותיו אלא גם על ידי פיאותיו והמשטחים שלהן . ייצוג המקצועות בשיטת גבולות הגוף עשיר יותר מייצוגן בשיטת מסגרת המוטות , והוא מכיל עבור כל מקצוע את המזהים של הפיאות הנפגשות במקצוע הנדון . ( בגוף ממשי יתכנו לכל היותר שתי פיאות הנפגשות במקצוע ( . משטחים מישוריים המקבילים למשטוקים הראשיים איור 3 . 15 מתאר מבנה של שלוש רשומות , אשר מייצגות שלושה סוגי משטחים מישוריים המקבילים למישורים הראשיים . האחת מייצגת מישור המקביל למישור x-y על פי מודל , 2 . 17 השנייה מייצגת מישור המקביל למישור x-z על פי מודל , 2 . 18 והשלישית מייצגת מישור המקביל למישור y-z על פי מודל . 2 . 19 r \ WD איור 3 . 16 מתאר מבנה של רשומה המייצגת פיאה על פי מודל . 2 . 20 הרשומה מכילה מזהה של רשומת המשטח שעליו נמצאת הפיאה ( דוגמאות לרשומות כאלה יובאו בהמשך , ( וכן מזהים של רשומות של מקצועות הנמצאים על הפיאה ומהווים את גבולותיה . הרשומה המובאת כאן מתאימה למערכות שבהן אין צורך לייצג גופים שעל פיאותיהם יש יותר מארבעה מקצועות . במערכת שמסד הנתונים שלה צריך להכ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

האוניברסיטה הפתוחה