בפרק הראשון , בסעיף , 1 . 4 העוסק במבנה הכללי של מערכת תוכנה גרפית , ציינו שהמידע על הגיאומטריה של הדגם הממוחשב מאוחסן במאגר נתונים , המכונה מסד הנתונים הגיאומטרי , ובקיצור — מסד הנתונים . פריטי המידע במסד הנתונים הם המודלים הגיאומטריים של הישויות הכלולות בדגם הממוחשב . פריטי מידע אלה נשמרים בתבניות נתונים הנקראות רשומות . כדי להבהיר זאת , נביא שוב את מודל , 2 . 8 שהוצג בפרק 2 בסעיף . 2 . 2 זהו מודל המייצג נקודה במרחב התלת ממדי . סוג הישות : נקודה מיקום : x ( מספר ממשי y , ( ( מספר ממשי z , ( ( מספר ממשי ) מודל 2 . 8 נקודה במרחב התלת ממדי . כדי לאחסן את נתוני הנקודה במסד הנתונים , יש לאחסן את שלוש הקואורדינטות z , y p , x p ברשומה המייצגת אותה . הרשומה צריכה אפוא להכיל מקומות אחסון עבור קבוצת הנתונים הללו . מקום אחסון של נתון כזה ברשומה נקרא שדה . המתכנתים המפתחים את מערכת התוכנה הגרפית קובעים את המבנים של הרשומות שבהם התוכנה תטפל . מתכנת שרוצה לממש את מודל , 2 . 8 צריך אפוא להגדיר רשומה , ובה שלושה שדות , , z , y , x המיועדים לשלוש הקואורדינטות של הנקודה . נתבונן שוב במודל גיאומטרי נו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

האוניברסיטה הפתוחה