0 דגם גיאומטרי ממוחשב של צורה גרפית דו ממדית או של גוף תלת ממדי , נחוץ כדי שמערכת מחשב גרפית תוכל לטפל בתרשים של הצורה הגרפית או של הגוף כישות אחת . ס דגם ממוחשב של צורה גרפית דו ממדית או של גוף תלת ממדי הוא אוסף של נתונים המאפיינים את הגיאומטריה של הצורה או של הגוף שהדגם מייצג . ס עשויות להיות דרכים שונות לייצוג צורה גרפית דו ממדית או גוף תלת ממדי . ם בשיטת מסגרת המוטות גוף תלת ממדי מיוצג על פי מקצועותיו . ם יתרונה העיקרי של שיטת מסגרת המוטות הוא בפשטותה . חסרונה העיקרי הוא בכך שאין היא מכילה מידע על הפיאות של הגוף — מידע הנחוץ להפקת תמונה מציאותית של הגוף . ס בשיטת ייצוג גוף תלת ממדי על פי גבולותיו , מוסיפים לייצוג הגוף ( מלבד המידע שבשיטת מסגרת המוטות ) מידע על משטחי הפיאות ועל המקצועות השייכים לכל פיאה , וכן מציינים עבור כל מקצוע את הפיאות שעליהן הוא נמצא . ם יתרונה העיקרי של שיטת ייצוג גוף על פי גבולותיו הוא שהמידע על פיאות הגוף מאפשר להפיק תמונה מציאותית של הגוף . 0 חסרונותיה העיקריים של שיטת ייצוג גוף על פי גבולותיו הם : ? החישובים הנחוצים כדי לקבוע אם נקודה נתונה נמצאת בתוך הגו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

האוניברסיטה הפתוחה