מלבד הפקת תמונה או תרשים של הדגם , מערכת גרפית ממוחשבת יכולה להפיק , על ידי חישוב או הסקה , מידע כעל חשיבות רבה על הדגם ועל תכונותיו . אפשר לחלק את המידע הזה לשני סוגים עיקריים : מידע גיאומטרי ומידע שאינו גיאומטרי . מאחר שהיישומים במערכות גרפיות הם רבים ומגוונים , ומאחר שלכל יישום יש מידע ייחודי הנחוץ למשתמש , לא נוכל לדון בכל סוגי המידע . נציג כמה דוגמאות למידע גיאומטרי ולמידע שאינו גיאומטרי . מידע גיאומסר שיטת הייצוג של הדגם הממוחשב ( ייצוג כמסגרת מוטות , כמשטחים או כמוצקים ) קובעת במידה רבה את המידע הגיאומטרי שניתן להפיק מהדגם , כפי שנראה בדוגמאות שנמנה . אורך מערכת ממוחשבת יכולה לחשב את אורכה של עקומה המהווה חלק מן הדגם . למשל , מערכת מיפוי ממוחשבת , שהכבישים מיוצגים בה כעקומות , יכולה לחשב את אורכם של הכבישים , ומערכת לתכנון אדריכלי , שבה מיוצגים קווי צנרת המים כעקומות , יכולה לחשב את אורכם . שיפוע מערכת ממוחשבת יכולה לחשב את מידת השיפוע של עקומה נתונה . השיפוע של עקומה אינו בהכרח קבוע לכל אורכה , כשם שבכביש הררי עשויים להיות קטעים תלולים יותר וקטעים תלולים פחות . מהנדס המתכנן כבי...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

האוניברסיטה הפתוחה