כפי שציינו בסוף סעיף , 2 . 2 במקביל לצורך להפיק תמונה מציאותית מן המודל הגיאומטרי , התעורר גם הצורך לקבוע , על פי המודל , אם נקודה נתונה נמצאת בתוך המודל או מחוצה לו . כדי לענות על צורך זה , פותחו כמה שיטות לייצוג של גופים כמוצקים , כלומר ייצוג המכיל מידע על יחידות הנפח התפוסות על ידי החומר שממנו הגוף עשוי . אחת השיטות הללו היא שיטת הרכבה מגופים בסיסיים ( תרגום של , ( Constructive Solid Geometry המכונה בקיצור . CSG בשיטה זו , מייצגים גוף מורכב באמצעות מספר מצומצם של גופים בסיסיים פשוטים . באיור 2 . 27 מתוארים תיבה , גליל וכדור . אלו הם אחדים מן הגופים הבסיסיים , שבהם מקובל להשתמש כאבני בניין לייצוג גופים בשיטת . CSG בכל אחד מהגופים הבסיסיים שבאיור , מודגשת נקודה הנקראת נקודת ייחוס . תפקידה של נקודה זו יובהר מיד . אפשר לייצג כל גוף בסיסי באמצעות ממדיו וקואורדינטות נקודת הייחוס שלו . וכך אפשר לייצג את התיבה באמצעות מודל , 2 . 29 את הגליל באמצעות מודל 2 . 30 ואת הכדור באמצעות מודל . 2 . 31 סוג הישות : תיבה מקבילה לצירים כגוף בסיסי בשימת . CSG רוחב W : ( מספר ( 'ממש אורך L : ( מספר ממשי ) ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

האוניברסיטה הפתוחה