מודל גיאומטרי בשיטת גבולות הגוף , מכיל לא רק מידע על מקצועות הגוף , אלא גם מידע על פיאותיו ועל המשטחים שעליהם נמצאות הפיאות הללו . מודל כזה נועד לאפשר למערכת הגרפית להפיק תמונה מציאותית של הגוף שהוא מייצג . בדיונינו על המשטחים השונים , לא נעסוק בביטויים המתימטיים המייצגים אותם . במקום זאת נסתפק בנתונים המאפיינים כל אחד מהם , כדי שנוכל לשלב אותם בייצוג של הגופים הנידונים . תיבה באיור , 2 . 23 מתוארת תיבה המקבילה לצירים . כל פיאה בתיבה כזו , נמצאת על משטח מישורי המקביל למישור x-y או למישור y-z או למישור . x-z התבונן בפיאה העליונה , המסומנת F 1 באיור . הקואורדינטה z של כל הנקודות הנמצאות עליה קבועה וערכה . 4 . 0 באופן דומה , הקואורדינטה > ' של כל נקודה על הפיאה המסומנת F 2 גם היא קבועה וערכה , 8 . 0 והקואורדינטה x של כל נקודה על הפיאה המסומנת F 3 קבועה וערכה . 10 . 0 משטחי הפיאות ניתנים אפוא לייצוג על ידי ציון המישור שלו הם מקבילים וערכה של הקואורדינטה הקבועה המתאימה , כפי שנראה במודלים הגיאומטריים , 2 . 18 , 2 . 17 ו , 2 . 15 סוג הישות : noem מישורי מקביל למישור x-y הקואורדינ 0 ה z של ה...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

האוניברסיטה הפתוחה