תוכנה גרפית תלת ממדית מטפלת בגופים תלת ממדיים . כפי שנראה , יש כמה גישות לייצוג גופים כאלה , בסעיף זה נדון בגישה הפשוטה ביותר — גישת מסגרת המוטות , ( wireframe ) אשר מהווה במידה רבה הרחבה לשלושה ממדים של הגישה לייצוג צורות גיאומטריות דו ממדיות , שנדונה בסעיף הקודם . ואמנם , ההיסטוריה של הגרפיקה הממוחשבת מוכיחה , שגישת מסגרת המוטות הייתה הגישה הראשונה שעל פיה פעלו המערכות הגרפיות התלת ממדיות הראשונות . כפי שנראה בהמשך , גישה זו אינה יכולה למלא את כל הדרישות שמערכת גרפית מודרנית אמורה למלא , אך היא מהווה בסיס שעליו מסתמכות הגישות המתקדמות יותר , שפותחו אחריה . בגישת מסגרת המוטות מייצגים גוף באמצעות ייצוג מקצועותיו . המקצועות של גוף , כמו קובייה , מיוצגים כקטעים ישרים ; המקצועות של גליל מיוצגים כמעגלים ; מקצועות בעלי צורה מורכבת יותר מיוצגים כעקומות . כפרק זה נעסוק בגופים שמקצועותיהם הם קטעים ישרים או מעגלים . את הדיון בייצוג של עקומות נדחה לפרק . 4 נפתח את הדיון בייצוג של נקודה וקטע ישר במרחב תלת ממדי , ובהמשך נדון גם בייצוג של מעגל , שכן בשיטת מסגרת המוטות , ישויות אלה מהוות אבני בניין ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

האוניברסיטה הפתוחה