כאמור , כדי שהתוכנה תוכל לטפל בכל צורה גרפית , כמו קטע של קו , מעגל ומצולע , כישות אחת , היא צריכה לדעת מהן הישויות הגרפיות הכלולות בציור הנוכחי . לשס כך , עליה להחזיק מידע על הצורות הדו ממדיות הכלולות בציור . המידע על הגיאומטריה של כל צורה גרפית אמור לאפיין אותה באופן חד משמעי , והוא מהווה , כאמור , מודל גיאומטרי של הצורה הדו ממדית . בסעיף זה נתאר כיצד אפשר לייצג צורות דו ממדיות אחדות . מן הראוי להדגיש , כי בדרך כלל אפשר לייצג כל צורה גרפית בכמה אופנים , ועל כן הייצוג שיובא להלן איננו יחיד . נקודה איור 2 . 1 מתאר נקודה p הנמצאת במישור . x-y אפשר לייצג את הנקודה על ידי שני המספרים הממשיים המציינים את הקואורדינטות y - \ x של הנקודה , באמצעות המודל הגיאומטרי הבא : p p סוג הישות : נקודה מיקום : x ( מספר ממשי y p , ( ( מספר ממשי ) מודל 2 . 1 נקודה במישור . x-y בדרך כלל , משתמשים בייצוג של נקודה כאבן בניין , לצורך ייצוג של צורה מורכבת יותר , כפי שנראה בהמשך . קטע ישר איור 2 . 2 מתאר קטע ישר הנמצא במישור . x-y הקצה האחד של הקטע מסומן באיור כנקודה , P 1 שהקואורדינטות שלה הן , yj = 5 . 0 = x ,...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

האוניברסיטה הפתוחה