בפרק הקודם ראינו , שכדי שתוכנה גרפית תלת ממדית תוכל ליצור תמונה של גוף תלת ממדי , כפי שהוא נראה מכל נקודת תצפית מבוקשת , עליה להכיר את הגיאומטריה של הגוף . ראינו גם שהמשתמש בתוכנה כזו אינו מצייר את הגוף , אלא יוצר דגם ממוחשב שלו . הדגם הממוחשב של הגוף אינו אלא קבוצה של נתונים המאפיינים את הצורה הגיאומטרית שלו . דגם ממוחשב נחוץ לא רק עבור תוכנה גרפית תלת ממדית , אלא גם עבור תוכנה גרפית דו ממדית . כדי להמחיש זאת , נבחן מה קורה כאשר המשתמש רוצה להעתיק צורה כלשהי , למשל משולש , המופיע על צג המחשב . הוא מציב את הסמן על אחת מצלעות המשולש , ולוחץ על הלחצן שבעכבר . על ידי כך המשתמש מציין את הצורה שהוא רוצה להעתיק . המחשב קולט את נקודת המסך שעליה הוצב הסמן , וצריך להבין שהמשתמש אינו מתכוון להעתיק רק את הנקודה עצמה ואף לא רק את הקו שעליו היא נמצאת , אלא את המשולש כולו . לשם כך , המחשב צריך להכיר את הגיאומטריה של המשולש ושל כל הצורות האחרות שאותן הוא מצייר . המודל הגיאומטרי של גוף הוא אוסף הנתונים הנחוץ כדי לאפיין את הגיאומטריה שלו . קיימות כמה גישות לקביעת אופיו של אוסף הנתונים הזה , וכל אחת מה...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

האוניברסיטה הפתוחה