לסיום נסקור כמה התקני קלט ופלט הנמצאים בשימוש במערכות גרפיות . חלקם מצויים בכל מחשב אישי ומוכרים לכל , וחלקם נמצאים בשימוש רק במערכות גרפיות מקצועיות ולכן הס מוכרים פחות . צג סריקה התקן פלט זה מותקן בכל מחשב אישי , ומשום כך הוא מוכר לכל . הצגת הגוונים על גבי הצג נעשית על ידי ערבוב של שלושה צבעי יסוד : אדום , ירוק וכחול . התמונה המוצגת על המרקע מורכבת מנקודות המכונות פיקסלים pixel ) באנגלית הוא קיצור של picture — element אלמנט תמונה . ( כל פיקסל מורכב משלוש נקודות המאירות בשלושת צבעי היסוד . מאחר שנקודות האור סמוכות מאוד זו לזו , המתבונן אינו מבחין בהן כנקודות נפרדות , ועל כן הצבע הנראה לעיניו הוא תוצאה של ערבוב שלושת צבעי היסוד . באיור 1 . 4 א מתואר מבנה עקרוני של צג סריקה צבעוני . הצג בנוי משפופרת קרן קתודית ( שק"ק ) מרוקנת מאוויר , הדומה מאוד לשפופרת המסך של מכשיר טלוויזיה . שלושה תותחי אלקטרונים , הנמצאים בחלק האחורי של השק"ק , יורים שלוש קרני אלקטרונים , אל עבר חלקו הקדמי של אזור המכונה מרקע הצפייה . מנגנון מיקוד חשמלי ממקד את הקרניים הנורות מהתותחים , ומנגנון הטיה אלקטרומגנטי מכוו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

האוניברסיטה הפתוחה