תוכנה גרפית מורכבת מכמה מודולים עיקריים , שלכל אחד מהם תפקיד ייחודי . בסעיף זה נסקור את תפקידי המודולים הללו ואת הקשרים ביניהם . איור 1 . 2 מתאר תרשים של המודולים העיקריים במערכת גרפית ומסלולי התקשורת ביניהם . המודול מישק למשתמש מנהל את הקשר שבין המערכת הגרפית ובין המשתמש . המודול אחראי להעברת מסרים והודעות מן המערכת אל המשתמש , ולקבלת קלט ממנו . ראוי לציין , שהמודול מישק למשתמש קיים בכל תחומי התוכנה ואינו ייחודי דווקא למערכות גרפיות . גם מעבד תמלילים , למשל , מנהל את ההידברות עם המשתמש באמצעות מודול כזה . כמערכת גרפית , המשתמש בוחר בדרך כלל פקודה מתוך תפריט פקודות ; הצגת התפריט וקליטת הבחירה של המשתמש הן דוגמאות למשימות המוטלות על המודול מישק למשתמש . הטיפול בתצוגה מוטל על המודול ניהול התצוגה . על כן , המודול מישק למשתמש מעביר למודול ניהול התצוגה את המידע שיש להציג בתפריט , וזה האחרון מוודא שהתפריט יוצג במקום ובאופן הדרושים . בהמשך הספר נעסוק בהרחבה במשימה המורכבת יותר של המודול ניהול תצוגה : הצגת הדגם הממוחשב על הצג . המשתמש הבוחר בפקודה מהתפריט שלפניו , עושה זאת באמצעות העכבר : הוא ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

האוניברסיטה הפתוחה