הקדמה פרק 1 מבוא 7 1 . 1 דיגום 8 1 . 2 השלבים העיקריים בעבודה במערכת גרפית תלת ממדית 10 1 . 3 שימושים במערכת גרפית תלת ממדית 11 1 . 4 המבנה הכללי של מערכת תוכנה גרפית 15 1 . 5 אמצעי קלט ופלט גרפיים 18 1 . 6 סיכום 31 פרק 2 מודלים גיאומטריים 49 2 . 1 מודל גיאומטרי דו ממדי 50 2 . 2 מודל גיאומטרי תלת ממדי בשיטת מסגרת המוטות 59 2 . 3 מודל גיאומטרי תלת ממדי בשיטת גבולות הגוף 71 2 . 4 מודל גיאומטרי תלת ממדי בשיטת — CSG הרכבה מגופים בסיסיים 85 2 . 5 מידע אשר מחושב או מוסק מן הדגם הממוחשב 94 2 . 6 סיכום 96 פרק 3 מסד הנתונים הגיאומטרי 99 3 . 1 מסד הנתונים הגיאומטרי — מהו ? 99 3 . 2 רשומות המייצגות גופים תלת ממדיים בשיטת מסגרת המוטות 108 3 . 3 רשומות המייצגות גופים תלת ממדיים בשיטת גבולות הגוף 116 3 . 4 רשומות המייצגות גופים תלת ממדיים בשיטת — CSG הרכבה מגופים בסיסיים 129 3 . 5 החלק הכללי של רשומה במסד הנתונים 132 3 . 6 פעולות שמבוצעות באמצעות מסד הנתונים 144 3 . 7 סיכום 150 פרק 4 שיטות להגדרת עקומות כלליות ומשטחים כלליים 153 4 . 1 עקומות תלת ממדיות כלליות 154 4 . 2 ייצוג משטחים במערכת גרפית 170 ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

האוניברסיטה הפתוחה